About

En aquest web podràs consultar informació sobre actuacions, elaborar estadístiques i generar rankings amb dades actuals i històriques.

L’origen de les dades utilitzades en aquest web és la Base de Dades Coordinadora –
Jove Tarragona (BDCJ).

A PortalCasteller podràs:

  • Realitzar consultes a la Base de Dades Coordinadora – Jove Tarragona (BDCJ).
  • Consultar estadístiques agrupant els resultats per temporada, població, colla i castell.
  • Consultar les 100 millors actuacions de la història.
  • O les 100 millors actuacions d’una colla, d’un any o de qualsevol període.
  • Generar el teu propi ranking seleccionant diferents criteris de valoració.
  • Calcular el ranking de qualsevol any o de qualsevol període.
  • Consultar les colles que més cauen i les que menys, utilitzant el ranking de fiabilitat.
  • Generar gràfiques de l’evolució d’una colla al llarg dels anys.
  • Compara el nivell d’una colla en dos moments diferents utilitzant els rankings amb període de referència.
  • Visualitzar un quadre resum de la història de cada colla.